Diep Drainage

Diepdrainage is een proces waarbij op verschillende plaatsen grondwater wordt opgepompt en via een leiding wordt afgevoerd, om plaatselijk en tijdelijk de grondwaterspiegel te verlagen. Dit kan nodig zijn om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden onder andere bij het leggen van leidingen, rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, etc. Drainage Noord heeft alle uitrusting in huis om dit proces voor u uit te kunnen voeren. Wij helpen u graag met advies op maat.

Meer weten

Bel ons

Henk Heringa

Eigenaar Drainage Noord

Bel ons Bel ons